Thi công quán bar - Bar Atica

Thi công quán bar - Bar Atica

Thi công quán bar - Bar Atica

Địa chỉ: Quận 1 - Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công quán bar thực tế

Hình ảnh thi công quán bar thực tế

Hình ảnh cận cảnh thi công nội thất quán bar atica

Hình ảnh cận cảnh thi công nội thất quán bar Atica

Hình chi tiết nội thất thi công quán bar atica

Hình chi tiết nội thất thi công quán bar Atica

Hình thi công quán bar atica thực tế

Hình thi công quán bar Atica thực tế

Thi công thực tế quán bar Atica

Thi công thực tế quán bar Atica

Thi công quầy quán bar hình thực tế

Thi công quầy quán bar hình thực tế

Thi công quán bar

Thi công quán bar

Bấm vào link để xem báo giá thiết kế và thi công quán Bar, Karaoke

Bấm vào link để xem các công trình bar và karaoke đã thi công

 

Bình luận